Holsted
Her er plads til din annonce - top migogvejen - læses gratis

Kartoflen lagde beslag på flere af indlæggene i årets revy.

 

(læs mere under annoncen)

Vejen Kommune - bund

 

 

Der var bl.a. besøg af den lokale kartoffelwoman, da der fredag aften var fest i Aktivitetshuset i Hovborg.

»Hovborg-Lindknud Revy 2019« var naturligvis trækplastret, og den gav også lejlighed til både smil og grin over lokale emner.

Kirsten Bruun har stået i front for revyen, og hun noterede, at det er de frivillige, der skaber samfundet - ikke de lokale politikere.

Lidt flere end 100 var på plads til revyen, og det er lidt færre end for to år siden.

(Fotos: LLN Press©)

 

revy hovborg 19 01revy hovborg 19 01revy hovborg 19 01revy hovborg 19 01revy hovborg 19 01revy hovborg 19 01revy hovborg 19 01revy hovborg 19 01revy hovborg 19 01revy hovborg 19 01revy hovborg 19 01revy hovborg 19 01revy hovborg 19 01

 

Højmarkskolen i Holsted slog igen dørene op for lokalsamfundets tre skoler, Glejbjerg, Føvling og Højmarkskolen.

 

(læs mere under annoncen)

Gadeberg Begravelsesforretning

 

 


De afholder nemlig igen i år Come Together, hvor de tre skoler mødes i følgende årgange, 1. og 2. kl., 3. og 4. kl. og 5 og 6 kl. til en årlig fest, hvor de møder deres kommende klassekammerater.

- Tiltaget startede sidste år, hvor det var en stor succes. Formålet var en mere tryg overgang, når de alle mødes i 7 kl. på Højmarkskolen, fortæller Annekristine Lund.

Derfor har man i år satset lidt højere og booket en DJ og udvidet med flere årgange, som får glæde af denne fest.

De frivillige, der står bag, er Annkristine Ottesen, Pia Korntved, Maria Grønkjær og Marisa Schwartz.

De bakkes op af forældre.

(Fotos: Privatfoto)

 

højmarkskolen 4højmarkskolen 4højmarkskolen 4

 

De to Røde Kors-afdelinger i Brørup og Holsted bliver nu til en - Røde Kors Brørup-Holsted.

Det er resultatet efter den stiftende generalforsamling.

 

(læs mere under annoncen)

Martinsen - ny

 


Efter to veloverståede ekstraordinære generalforsamlinger i henholdsvis Røde Kors Holsted og Røde Kors Brørup, hvor afdelingernes respektive medlemmer enstemmigt besluttede sig for et fremtidigt samarbejde, var turen kommet til den stiftende generalforsamling i den nye afdeling – Røde Kors Brørup-Holsted.

Den velbesøgte generalforsamling blev afviklet på Markedsrestaurationen i Brørup, og efter det obligatoriske valg af dirigent, Ole Gøttig, kunne generalforsamlingen skride til vedtagelse af forslaget om sammenlægning og valg af formand og bestyrelse.

Egon Pedersen, der er formand i Brørup-afdelingen, bliver første formand i den nye forening.

Bestyrelsen består endvidere af Gudrun Andersen, Ole Gøttig, Ellen Damgaard, Kirsten Bech, Kaj Pedersen og Mona Jørgensen, hvor de tre sidstnævnte er på valg allerede ved generalforsamlingen i februar, mens de øvrige er på valg på generalforsamlingen i 2021.

- Der blev forud for beslutning om sammenlægning og valg til bestyrelsen givet en grundig begrundelse for ønsket om sammenlægningen, som tager afsæt i et ønske om fortsat at være stærkt repræsenteret i lokalområderne Holsted og Brørup, lyder det i en pressemeddelelse.

Initiativet har sit udspring i ønsket om at styrke og fremtidssikre Røde Kors’ sociale arbejde og indsamlingsaktiviteter i hele Brørup-Holsted.

- Der blev også lagt vægt på det frugtbare samarbejde, som bestyrelsesmedlemmer og forretningsudvalg fra henholdsvis Røde Kors Holsted og Røde Kors Brørup forud for anbefalingen om sammenlægning af afdelingerne har haft med hinanden. Der hersker stor gensidig tillid og en ensartet vision for samarbejdet, som er garant for et bæredygtigt samarbejde, lyder det videre.

Med stort flertal blev det besluttet af følge bestyrelsernes anbefaling om sammenlægning, og et nyt Røde Kors-kapitel kan dermed tage sin begyndelse i Brørup-Holsted.

Efter valgene kunne formanden, Egon Pedersen, gøre status og glæde sig over den store opbakning, som forslaget har fået:

- Det har været en lang og grundig proces, som har betydet, at vi har fået vendt alle sten og ryddet eventuelle forhindringer af vejen således, at vi nu styrket og fokuserede kan arbejde videre med Røde Kors’ principper og ambition om altid at være til stede. Vores ambition er at yde støtte til sårbare mennesker – både lokalt og internationalt via vores sociale indsatser, og via vores flotte Røde Kors butikker, hvor indtjeningen giver mulighed for at støtte endnu flere og endnu mere. I bestyrelsen glæder vi os til at samarbejde til hele lokalområdets bedste, og jeg gælder mig over, at bestyrelsesposterne er besat af dygtige mennesker fra både Holsted og Brørup, lyder det fra Egon Pedersen.

Den nye Røde Kors afdeling er reelt først en realitet fra årsskiftet.

Indtil da fortsætter Røde Kors Holsted og Røde Kors Brørups hidtidige bestyrelser arbejdet i de respektive afdelinger.

I følge Røde Kors' vedtægter indkaldes der inden udgangen af februar 2020 til den første ordinære generalforsamling i den nye afdeling.

(Fotos: LLN Press©)

 

egon pedersen 19 01

Egon Pedersen - formand for den nye Røde Kors-afdeling, der erstatter to andre.

 

 

Folketingsmedlem Anni Matthiesen (V) ville ikke på nogen måde skjule, at Venstre har været i modvind siden sommerens Folketingsvalg.

 

(læs mere under annoncen)

Fanø - ferie hele året

 

 

Hun afviste dog, at resultatet har været negativt:

- Vi har fået et meget bedre sammenhold, noterede Anni Matthiesen i forbindelse med aftenens opstillingsmøde på Hovborg Kro, hvor hun blev valgt uden modkandidater.

Hun mener også, det har givet mere energi og resulteret i flere spørgsmål til regeringen end tidligere i hendes tid i Folketinget.

Valget mandag aften betyder, at hun er klar til at tage endnu en periode, når der inden fire år igen er valg.

Hun talte også om det seneste valg:

- Målsætningen var 10.000 stemmer, og jeg er vildt stolt og berørt, når jeg så får 11.308 stemmer, lød det fra Anni Matthiesen.

Det flotte valg og hendes arbejdsindsats har også bragt hende nærmere toppen i partiet.

Siden valget har hun fået en række nye områder, hun skal sætte sig ind i, og hun gjorde det klart:

- Jeg sætter en ære i at grave mig ned i tingene, og efter ordførerposterne var fordelt, kontaktede jeg alle Venstre-borgmestre for at høre om deres holdninger, og det blev godt modtaget, konstatererer Anni Matthisen - det er åbenbart ikke noget, de er forvænt med.

Anni Matthiesen glemmer dog ikke det lokale, og efter mandagens valg lød det:

- Man kan aldrig tage det for givet, at man bliver genvalgt, og jeg glæder mig over valget, men også over, at I er så mange i aften, konstaterede Anni Matthiesen.

Der var stillet 48 stole op i lokalet, og de var besat af 48 Venstre-medlemmer - ikke en eneste stol på tilhørerpladserne var ledig.

Aftenen bød også på indlæg fra EU-medlem Asger Christensen (V).

(Fotos: LLN Press©)

 

migogvejen har tidligere skrevet om valget:

http://migogvejen.dk/nyheder/navne/2644-anni-blev-karet

 

v opstilling 19 04v opstilling 19 04v opstilling 19 04v opstilling 19 04

 

 

 

 

Nytter det nu at bruge så mange penge på genopretning af vandløb og fjernelse af stemmeværk, eller er pengene spildte.

Et spørgsmål, mange stiller sig, men en optælling af fiskeynglen i et genopretningsprojekt ved Glejbjerg viser sit tydelige resultat.

 

(læs mere under annoncen)

Ide Centret

 

 

- Inden projektet fandt vi næsten ingen fisk, men det ser helt anderledes ud nu.

Sådan lyder det fra Lars Hammer-Bek fra Sydvestjysk Sportsfiskerforening, der sammen med repræsentanter fra Vejen Kommune er i gang med elfiskeri for at kunne finde ud af, hvordan projektet har påvirket fiskebestanden.

Og fiskeriet viser sit tydelige resultat. Han og Ann Kirstine Vesterlund Pedersen samler masser af fisk.

- Før projekterne blev der kun fanget tre ældre ørred pr. 100 meter vandløbsbred svarende til dårlig økologisk tilstand, fortæller naturgeograf Ebbe Evendorf Høy fra Vejen Kommune til migogvejen.

- Efter projekterne blev der pr. 100 meter vandløb fanget 100 ørredyngel og 29 lakseyngel samt 21 ældre ørred og 21 ældre laks svarende til moderat økologisk tilstand. Altså en stor fremgang, som kan tilskrives de forbedrede fysiske forhold på strækningen. Det er desuden ekstra positivt, at der for første gang er fanget vild lakseyngel i Nørrebæk, noterer Ebbe Evendorf Høy.

Han glæder sig over udviklingen i bækken.

- De nyanlagte gydebanker bliver flittigt benyttet af både laks og ørred. Særligt tætheden på 476 stykker vild lakseyngel pr. 100 meter vandløb er rekordhøj for Sneum Å-systemet, hvilket er ret fantastisk.

- Men også ørredtætheden er ret flot, da den alene svarer til god økologisk tilstand. Når lakseynglen lægges til, hvilket man gør i beregningerne, er vi langt over grænsen for høj økologisk tilstand, som er på 250 yngel pr. 100 meter vandløb, forklarer Ebbe Evendorf Høy.

Der var også i 2013 fri passage til Vadehavet, men dengang var ørredtætheden væsentlig lavere end i år, mens der ikke blev fanget laks. Så de udlagte gydebanker har virkelig gjort en forskel.

- Der blev skabt fri passage ved Tvilhovej i efteråret 2018, og kort efter blev der observeret store gydegravninger på strækningen af Nørrebæk gennem Natura 2000-området Nørrebæk ved Tvilho. Størrelsen af gydegravningerne indikerer, at de er lavet af havørreder.

- De har nu adgang til vandløbet, hvor der også er foretaget en genslyngning af vandløbet i Klelund Dyrehave for private midler, så den allerede pæne bestand af bækørreder bliver nu suppleret med gydninger af havørreder, hvilket lover godt for fremtidens ørredbestand i de øvre dele af Nørrebæk, noterer Ebbe Evendorf-Høy.

(Fotos: LLN Press©)

 

 

migogvejen har tidligere omtalt projektet ved Glejbjerg:

http://migogvejen.dk/holsted/2160-mange-deltog-ved-abningen

http://migogvejen.dk/holsted/2119-fra-dambrug-til-vandlob 

 

elfisk 19 04elfisk 19 04elfisk 19 04

 

Formålet med »Lyserød Lørdag« er at samle penge til kamp mod brystkræft, og en pæn sum penge er på vej til Kræftens Bekæmpelse efter lørdagens arrangement i Holsted.

 

(læs mere under annoncen)

Toyota - aygo

 

 

- Vi har et overskud til Kræftens Bekæmpelse på 28.001 kroner, fortæller Trine Høhrmann fra styregruppen bag arrangementet.

Holsted fB i form af Holsted Fodbold Fitness var sammen med to andre klubber under DBU Jylland, IF Lyseng og Fortuna Hjørring, værter for et stævne med bl.a. fodbold.

14 hold fordelt på seks herrehold og otte damehold deltog i stævnet, hvor hvert hold betalte 700 kroner til kræftsagen for at være med.

Dertil kom 153 motionister, der enten gik, løb eller cyklede i lørdagens skønne sensommervejr.

- Det er gået rigtig godt, lyder det efterfølgende fra Trine Høhrmann.

En snes frivillige har hjulpet til på forskellig vis for at få stævnet op at køre, og meldingen fra Trine Høhrmann lyder:

- Nu skal vi have det hele evalueret, men er det muligt at få arrangementet igen næste år, er vi klar.

Med i arrangementet er »Bevæg dig for livet« og DBU - fodboldfitness.

I Holsted arrangerede Midtpunktet gåruterne, Medius Løb løberuterne og Holsted Cykelmotion cykelruterne.

KFUM-spejderne fra Holsted/Glejbjerg var også på pladsen, ligesom Falck præsenterede et par af sine køretøjer.

Arrangementet startede i øvrigt med en information om kræftsagen.

(Fotos: LLN Press©)

 

 

lyserød 19 01lyserød 19 01lyserød 19 01lyserød 19 01lyserød 19 01lyserød 19 01lyserød 19 01lyserød 19 01lyserød 19 01lyserød 19 01lyserød 19 01

 

Holsted Børnehave har holdt åbent hus.

 

(læs mere under annoncen)

Gadeberg Begravelsesforretning

(har du brug for hjælp til bisættelse eller begravelse, så tryk på annoncen)

 

 

 

Mange børn og voksne lagde vejen forbi til en underholdende eftermiddag, hvor Søren Brynjolfs safarishow underholdt både børn og voksne med sit bugtalershow bestående af Tigeren Troels og aberne Ludwig og Rango.

Det var en eftermiddag med musik, sang og masser af grin.

Holsted Børnehave er en privat børnehave med plads til 60 børn fra 2,9 år til skolealderen, og børnehaven har især fokus på social leg og udeliv.

(Fotos: Privatfotos)

 

børnehave 7børnehave 7børnehave 7

 

Hvad laver en bunke dæk på rastepladsen Skyggedal ved Holsted.

 

(læs mere under annoncen)

MCSyd

 

 

Er det en let måde at komme af med affaldet på, eller er der et legalt formål med de mange dæk.

Folk på rastepladsen undrer sig og taler ikke pænt om vedkommende, der måske har smidt dem på pladsen for bare at komme af med dem - og de kan i hvert fald ikke være i skraldespanden på stedet.

Folk, der evt. bare har smidt dem for at slippe af med dem, kaldes normalt for skovsvin.

(Fotos: LLN Press©)

 

 

dæk 19 02

 

Mange lod søndagsturen gå til Starupsminde ved Holsted, hvor Tilde og Klaus Schellerup bød indenfor.

 

(læs mere under annoncen)

Toyota - aygo

 

 

I stil med en række andre andre landbrug landet over blev der budt til Åbent Landbrug på kvæggården på Esbjergvej 134.

- Vi vil gerne fortælle den gode historie om landbruget, lød det fra gårdejer Klaus Schellerup, da migogvejen kiggede forbi.

Derfor åbnes der for tredje gang til gården, hvor der er lejlighed til at se køer og kalve, ligesom der er lavet mange aktiviteter for børnene.

- Det er både folk fra by og land, naboer og kolleger, der kigger ind, noterer Klaus Schellerup, der fortæller, at forberedelserne til arrangementet har stået på i et par uger.

Besætningen består af omkring 400 køer.

Ved søndagens åbent landbrug er der omkring 30 hjælpere i gang.

(Fotos: LLN Press©)

 

 

åbent landbrug 19 09åbent landbrug 19 09åbent landbrug 19 09åbent landbrug 19 09åbent landbrug 19 09åbent landbrug 19 09åbent landbrug 19 09åbent landbrug 19 09

 

Efter nogle dage med ustadigt vejr var vejret perfekt til eftermiddagens sensommerfest.

 

(læs mere under annoncen)

Martinsen - ny

(hvis det gælder rådgivning eller revision, så tryk på annoncen)

 

 

Det var Holsted Børnehave, der bød indenfor, og det blev et rigtigt hyggeligt arrangement med deltagelse af 50 børn og 85 voksne.

Hen over sommeren har børnene i Holsted Børnehave haft om kroppen i bevægelse.

I samarbejde med DGI-konsulent Charlotte Egede har børnene leget sig gennem sommeren med bla børneyoga, boldlege, fællesskab og aktiviteter, hvor glæden ved at bruge kroppen og grine sammen har været i fokus.

Fredag blev temaet afsluttet ved sensommerfesten, hvor børn og voksne fik leget og bevæget sig - voksne fik virkelig mulighed for at finde deres indre legebarn frem.

(Fotos: Privatfotos)

 

holsted børnehave 19 05holsted børnehave 19 05holsted børnehave 19 05holsted børnehave 19 05

 

Claus Kulmbach (V), Føvling, forlader byrådet - for en periode.

 

(læs mere under annoncen)

MCSyd

(hvis det gælder motorcykler, så tryk på annoncen)

 

 

 

Arbejdet ved forsvaret betyder, at han er væk i en måneds tid, og byrådet har på eftermiddagens møde sagt ja til, at der kan træde en afløser ind.

- Jeg skal til Baltikum - Litauen - som en del af det danske flyvevåben, fortæller Claus Kulmbach til migogvejen.

- Det er anden gang, jeg skal derover og bliver en del af Air Policing, der skal beskytte luftrummet over de baltiske lande, forklarer Claus Kulmbach, der tidligere har været udsendt flere gange - bl.a. tre gange i Irak.

I sine 10 år i byrådet er det kun anden gang, han skal have orlov.

Claus Kulmbach holder pause fra byrådet i perioden 1. december og til formentlig 2. januar, så han er ikke hjemme til hverken jul eller nytår.

Afløseren er Børge Jensen, Sdr. Hygum, der er stedfortræder og overtager de poster, Claus Kulmbach sidder på.

(Foto: LLN Press©)

 

 

 I et par år har Tim Hyldal brygget øl i Hyldals Bryghus i Bække, så han har en del erfaring.

Han kom dog på noget af en udfordring, da han blev spurgt om produktion af kartoffeløl til kartoffelfestivalen i Hovborg.

 

(læs mere under annoncen)

KK Partner

(er du træt af langsomt internet, så tryk på annoncen)

 

 

- Jeg spurgte mig for blandt andre brygmestre, men der var ikke rigtig nogen hjælp at hente. Det lykkedes dog at finde frem til en brygmester i York i England, der kunne hjælpe, fortalte Tim Hyldal ved præsentationen af øllet på Hovborg Kro.

Den danske brygmester fik fat i 50 kilo kartofler, der skulle ende som øl.

Det blev dog en større proces at komme derfra, og til øllet kunne drikkes - kartoflerne skulle bl.a. skrælles.

- Jeg har på et tidspunkt sagt, at det gør jeg ikke igen, men jeg har faktisk lovet at have kartoffeløl klar til festivalen igen næste år, fortalte den lokale brygmester ved præsentationen.

Mange glædede sig til at smage øllet, og meldingen var klar. Det var godt øl.

Og så er den på seks procent.

(Fotos: LLN Press©)

 

 

kartoffeløl 19 06kartoffeløl 19 06kartoffeløl 19 06kartoffeløl 19 06kartoffeløl 19 06

 

Holsted Golfklub spillede i weekenden om klubmesterskabet.

 

(læs mere under annoncen)

CS Pølsemageri - smørrebrød

(se de nyeste tilbud ved at trykke på annoncen)

 

 

Der blev spillet en runde både lørdag og søndag - lørdag i silende regn.

Vinderen blev Bjarne Bøgh med total 169 slag på de to runder.

Samtidig blev der spillet en stablefordturnering kaldet »Klubmester-weekend«.

Her blev vinderen Gert Madsen, som sammenlagt havde 63 points.

- Holsted Golfklub ønskede de to vindere til lykke ved en sammenkomst efter runden, så alt i alt en hyggelig weekend for deltagerne, lyder det fra klubben.

(Foto: Privatfoto)

 

 

Kartoflen har de seneste dage haft sin helt egen festival, og det er ikke sidste gang.

 

(læs mere under annoncen)

Martinsen - ny

 

(har du brug for revision eller rådgivning, skal du trykke på annoncen)

 

 

 

- Det er helt klart starten på en tradition, siger en af initiativtagerne, Kurt Hansen Smidt, til migogvejen lørdag.

Ideen til festivalen kom i Hovborg, og de seneste dage har stået i kartoflens tegn i byen.

- Det er helt vildt, så meget opmærksomhed festivalen har fået fra medier i hele landet, og jeg er virkelig overrasket over, at så mange mennesker er kommet, fortsætter Kurt Hansen Smidt.

Trods problemer med vejret er han ikke bange for at kalde kartoffelfestivalen 2019 for en succes.

Derfor skal det naturligvis gentages næste år, men det bliver formentlig et par uger senere end i år.

(Foto: LLN Press©)

 

Der er langt mellem rutebilerne ude på landet, og det får Holsted Lokalråd til at tage et nyt initiativ - kør-med-bænke.

 

(læs mere under annoncen)

Myreekspressen

(tryk på annoncen, hvis du er træt af myrer)

 

 

 

- Efter inspiration fra bl.a. Sønderborg Kommune og landsbyen Veddum ved Øster Hurup og også fra grænselandet mod syd omkring Flensborg arbejder Holsted Lokalråd med ideen om at etablere »kør-med-bænke« i Holsted.

Det fortæller medlem af lokalrådets bestyrelse, Frede Uhrskov, som i første omgang hørte om projektet i Sønderborg Kommune.

Ordningen fungerer på den måde, at et par bænke i byen udpeges til »kør-med-bænke«.

Her kan man bag bænken opsætte en stang med nogle forskellige destinationsskilte på, f.eks. Hovborg, Føvling el. Glejbjerg.

- Så kan den enkelte med et transportbehov dreje skilte frem på den by, man ønsker at komme til, og sætte sig på bænken og satse på, at der kommer en bil forbi, som skal dertil, og som vil have én med, lyder det i en pressemeddelelse.

Ideen er at fremme samkørslen og dermed hjælpe miljøet. Samtidig er det tænkt som et supplement til den kollektive trafik.

- I Tyskland, hvor ideen oprindelig stammer fra, er der i landsbyerne omkring Flensborg opstillet 34 bænke i en lang række forskellige landsbyer, fortælles der videre i pressemeddelelsen.

(Fotos: LLN Press©)

 

 

skilte foldingbro

 

Glejbjerg Medborgerhus får nu mulighed for en udvidelse af faciliteterne.

 

(læs mere under annoncen)

Franks Tøj

 

Det er takket være et tilskud fra LAG Vejen-Billund.

»Glejbjerg Medborgerhus er indstillet til at modtage et tilskud på 170.556 kr. til udvidelse af faciliteter«, lyder det fra LAG.

Formuleringen betyder reelt ikke, at andre skal ind og godkende det.

- Det et ikke andre, der skal godkende. Skal bare have erhvervstyrelsens stempel, lyder svaret fra formanden, Børge Jensen, på spørgsmålet fra migogvejen.

Stemplet plejer at være en formssag, så folkene bag huset kan godt glæde sig til den økonomiske håndsrækning.

»Glejbjerg Medborgerhus blev etableret i 2007 som resultat af et lokalt projekt, hvor målet var at bevare Hotel Glejbjergs historiske bygning fra 1917.

Huset er etableret med henblik på hoteldrift og kulturelle arrangementer.

Gennem årene har der været stigende efterspørgsel, og huset er nu så udfordret på faciliteter, at der må siges nej til arrangementer. Derfor har LAG Vejen-Billund valgt at støtte huset til projektet med udvidelse af lager- og kølefaciliteter, således at de fortsat kan bidrage til at bibeholde virksomhedens arbejdspladser samt det varierede udbud af kulturelle arrangementer som f.eks. koncerter udbudt i samarbejde med Kulturelt samråd og kulturevents arrangeret af lokal borgergruppe samt meget mere«, lyder begrundelsen for tilsagnet om penge.

(Fotos: LLN Press©)

 

hotel glejbjerg 2

 

Vejen Kartoffelfestival skal være med til at sætte både Hovborg, Vejen Kommune og ikke mindst kartoflen på landkortet.

Det sker ved en festival midt i august.

 

(læs mere under annoncen)

Martinsen - ny

 (tryk på annoncen og kom nærmere rådgivning og revision)

 

 


De fleste kender Vejen Kommune på de mange landbrug, store slagterier, fiskeopdræt og konditorkager.

Nu graver Hovborg sammen med UdviklingVejen, Vejen Kommune og den lokale kartoffelkonsulentvirksomhed lidt dybere - og går i jorden.

- Der er flere årsager til, at vi har valgt at lave en kartoffelfestival. Dels at få større fokus på Vejen Kommune som en fødevarekommune, dels at få øje på Hovborg som en af Vejen Kommunes aktive landsbyer, og så vil vi gerne have fokus på kartoflen, som efterhånden er blevet en overset spise, siger Kurt Hansen Smidt, der er en af initiativtagerne, i en pressemeddelelse.

Det hele sker ved en stor kartoffelfestival 15.-17. august.

 

søren ryge 1

Søren Ryge gæster Hovborg ved kartoffelfestivalen. (Arkivfoto: LLN Press©)

 

 

På festivalen vil en lang række aktiviteter sætte fokus på kartoflen, og besøgende kan møde en af Danmarks nok mest kendte kartoffelavlere, nemlig Gertrud Sand, kendt fra TV2´s The Julekalender.

Også tv-vært og havemand Søren Ryge Petersen lægger vejen forbi Hovborg, der bliver mulighed for at smage på forskellige kartoffelretter, deltage i en kartoffelkonkurrence, komme på en guidet kartoffeltur, se gammeldags kartoffeloptagning, maskiner, kartoffelkunst og meget mere.

Kurt Hansen Smidt har været med til at ændre konceptet for Hovborgs landsbyfestival, så det altså nu er en kartoffelfestival, som ikke kun er for lokale.

- Vi har været heldige at få en række virksomheder og turisme-destinationer i kommunen til at deltage med kartoffelrelaterede oplevelser. Det skulle gerne tiltrække gæster fra et stort opland, lyder det i pressemeddelelsen.

Historisk var Hovborg et af de områder i Danmark, hvor der først blev dyrket kartofler.

I det område findes mange kartoffelavlere og også BJ-Agro, Danmarks største konsulentfirma indenfor kartoffelrådgivning.

Så at kartoflen bliver festivalens omdrejningspunkt, var fra starten helt oplagt.

På festivalen vil der være aktiviteter for både børn og voksne, blandt andet kartoffeloptagning på både gammeldags og moderne manér.

Der vil også være flere konkurrencer for festivalgæsterne.

Torsdag aften byder på en kartoffelkonference på Hovborg Kro arrangeret af Fødevareklubben i samarbejde med Vejen Kommune.

 (Arkivfoto: LLN Press©)

 

 

To små børn blev i eftermiddag taget med af politiet.

 

(læs mere under annoncen)

Vejen Kommune - bund

 

Det skete i Hovborg, hvor betjentene reddede børnene fra at fortsætte i en bil med en påvirket mand bag rattet.

En mand, der i øvrigt ikke var interesseret i at tale med ordensmagten og var flygtet efter en politijagt.

»Tak for hjælpen til ægtepar, der blokerede udkørslen for flugtbilist ved brugsen i Hovborg, så vi kunne få kløerne i ham«, som politiet skriver på Twitter.

Manden sigtes ifølge politiet for kørsel i påvirket tilstand »og en hel del mere«, som det formuleres.

De to børn blev efterfølgende overdraget til de sociale myndigheder.

De fik dog også en oplevelse ud af eftermiddagen.

»Fik også lige tid til at se vores flotte patruljebil og indtage is & juice, som venlige kunder og patruljen købte til dem«, skriver Syd- og Sønderjyllands Politi videre.

(Genrefoto: LLN Press©)

 

 

Mange ting blev drøftet, da Holsted Lokalråd havde  sit årlige dialogmøde med kommunens økonomiudvalg.

Bl.a. beplantning imellem Højmarksvej og Storegade - og asfalt.

 

(læs mere under annoncen)

Myreekspressen

 

Mange borgere undrer sig over den dårlige asfaltbelægning på den sydlige del af Højmarksvej - og har gjort det igennem flere år.

Derfor har det også været et tema flere gange på de årlige dialogmøder imellem kommunens økonomiudvalg og Holsted Lokalråd.

Årsagen til den dårlige asfaltbelægning er, at Vejen Forsyning igennem længere tid har haft planer om ny kloakering på netop den del af Højmarksvej, og det ville derfor ikke give mening at lægge ny asfalt på og derefter grave det op igen året efter.

På dette års dialogmøde havde Holsted Lokalråd medtaget et forslag om at lave en ny beplantning imellem Højmarksvej og Storegade gående ud på følgende:

1. Arealet med forårsløg udvides (forlænges), så det når hele området igennem
2. I næste række plantes blomstrende buske (forsytia eksempelvis)
3. I tredje række japanske kirsebær
4. I fjerde række kunne der så komme frugttræer (æbler og pærer), der i sensommeren kunne være frit tilgængelige for byens borgere.

Det hele kunne spejlvendes, så det bliver ens fra de to veje.

- Forslaget blev positivt modtaget, skriver lokalrådet i en pressemeddelelse.

Tidsplanen lyder nu, at Vejen Forsyning går i gang med kloakarbejdet i 2020.

- I den forbindelse er det planen at etablere regnvandsbassiner i netop det område imellem Højmarksvej og Storegade, og i den forbindelse åbner kommunen muligheden for, at lokalrådets tanker kan tages med, lyder det videre.

Lokalrådet påtalte også, at man tidligere havde blomsterbede med sommerblomster rundt omkring i byen, men de er efterhånden blev nedlagt.

- Det er ofte drift og vedligehold, som den slags beplantninger falder på, og derfor er den nyetablerede gruppe, »Smuk Holsted« indtænkt i tankerne omkring disse beplantninger, og kommunen viste positivt interesse for at genetablere blomsterbedene igen, hvis andre vil stå for den efterfølgende vedligehold, skriver lokalrådet i pressemeddelelsen.

(Foto: Privatfoto)