Holsted
migogvejen - læses gratis Vi elsker Brørup Vi elsker Holsted Vi elsker Rødding Vi elsker Vejen

Fire nedlagte dambrug er omdannet til smukke vandløb, og det kommer dyrelivet til at nyde godt af.

 

(læs mere under annoncen)

KK Partner

(tryk på annoncen og søg hjælp, hvis du bøvler med internettet)

 

 

Store og små gravemaskiner har ydet deres til, at fire spærringer ved de nedlagte dambrug i og omkring Glejbjerg er fjernet, og de små åløb er slynget og genskabt.

Det betyder, at der nu er skabt fri passage for laks, ørred og andre fisk og smådyr i Nørrebæk og Terpling Å.

- Vi havde fået en opgave af staten med at fjerne spærringer ved fire nedlagte dambrug i Glejbjerg-området. Opgaven er blevet løst på bedste vis i samarbejde med lodsejerne. Resultatet er blevet et vandløb, hvor fiskene nu frit kan svømme hele vejen fra Vadehavet op gennem Sneum Å og til vandløbene omkring Glejbjerg. Det har stor betydning for biodiversiteten i vandløbet. Samtidig er der den sidegevinst, at de nedlagte dambrugsområder er blevet genskabt som fine naturområder, siger Vagn Sørensen (V), formand for udvalget for Teknik og Miljø, i en pressemeddelelse.

Projekterne er en del af statens vandplaner, og alle interesserede borgere er inviteret med til indvielsen af vandprojektet. Det er en unik mulighed for at se projekterne tæt på, da arealerne ikke er offentlige og derfor ikke tilgængelige udover ved indvielsen.

Det foregår onsdag 26. juni fra klokken 17, og her kan man se nærmere på livet i åen.

Det er velkomst og indvielse ved udvalgsformand Vagn Sørensen, og herefter er der mulighed for at se en demonstration af elfiskeri v/ Sydvestjysk Sportsfiskerforening.

Der vil desuden være rundvisning og fortælling om projektet v/ Vejen Kommune.

Der serveres pølser, øl og vand og alle er velkomne! Sted: Åbrinken 12, 6752 Glejbjerg - det tidligere Glejbjerg Fiskeri.

Fakta:
Samlet har fjernelsen af de fire spærringer kostet ca. 4,2 mio. kroner.
Pengene er blevet brugt på nedbrydning af stemmeværker og dambrugsbygninger, renovering af dambrugsarealerne og genslyngning af vandløbene, så de i dag ligner de naturlige vandløb de var, før man rettede dem ud og anlagde vandmøller og senere dambrug.
Projekterne finansieres af EU's Hav- og Fiskerifond samt Miljø- og Fødevareministeriet.

(Foto: Vejen Kommune)

 

 

 

 

 

dagens nyheder i din mailbox

Når du tilmelder dig nyhedsbrevet, får du dagens nyheder sendt til din mailbox.

nyhedsbrev luft