De to Røde Kors-afdelinger i Brørup og Holsted bliver nu til en - Røde Kors Brørup-Holsted.

Det er resultatet efter den stiftende generalforsamling.

 

(læs mere under annoncen)

Martinsen - ny

 


Efter to veloverståede ekstraordinære generalforsamlinger i henholdsvis Røde Kors Holsted og Røde Kors Brørup, hvor afdelingernes respektive medlemmer enstemmigt besluttede sig for et fremtidigt samarbejde, var turen kommet til den stiftende generalforsamling i den nye afdeling – Røde Kors Brørup-Holsted.

Den velbesøgte generalforsamling blev afviklet på Markedsrestaurationen i Brørup, og efter det obligatoriske valg af dirigent, Ole Gøttig, kunne generalforsamlingen skride til vedtagelse af forslaget om sammenlægning og valg af formand og bestyrelse.

Egon Pedersen, der er formand i Brørup-afdelingen, bliver første formand i den nye forening.

Bestyrelsen består endvidere af Gudrun Andersen, Ole Gøttig, Ellen Damgaard, Kirsten Bech, Kaj Pedersen og Mona Jørgensen, hvor de tre sidstnævnte er på valg allerede ved generalforsamlingen i februar, mens de øvrige er på valg på generalforsamlingen i 2021.

- Der blev forud for beslutning om sammenlægning og valg til bestyrelsen givet en grundig begrundelse for ønsket om sammenlægningen, som tager afsæt i et ønske om fortsat at være stærkt repræsenteret i lokalområderne Holsted og Brørup, lyder det i en pressemeddelelse.

Initiativet har sit udspring i ønsket om at styrke og fremtidssikre Røde Kors’ sociale arbejde og indsamlingsaktiviteter i hele Brørup-Holsted.

- Der blev også lagt vægt på det frugtbare samarbejde, som bestyrelsesmedlemmer og forretningsudvalg fra henholdsvis Røde Kors Holsted og Røde Kors Brørup forud for anbefalingen om sammenlægning af afdelingerne har haft med hinanden. Der hersker stor gensidig tillid og en ensartet vision for samarbejdet, som er garant for et bæredygtigt samarbejde, lyder det videre.

Med stort flertal blev det besluttet af følge bestyrelsernes anbefaling om sammenlægning, og et nyt Røde Kors-kapitel kan dermed tage sin begyndelse i Brørup-Holsted.

Efter valgene kunne formanden, Egon Pedersen, gøre status og glæde sig over den store opbakning, som forslaget har fået:

- Det har været en lang og grundig proces, som har betydet, at vi har fået vendt alle sten og ryddet eventuelle forhindringer af vejen således, at vi nu styrket og fokuserede kan arbejde videre med Røde Kors’ principper og ambition om altid at være til stede. Vores ambition er at yde støtte til sårbare mennesker – både lokalt og internationalt via vores sociale indsatser, og via vores flotte Røde Kors butikker, hvor indtjeningen giver mulighed for at støtte endnu flere og endnu mere. I bestyrelsen glæder vi os til at samarbejde til hele lokalområdets bedste, og jeg gælder mig over, at bestyrelsesposterne er besat af dygtige mennesker fra både Holsted og Brørup, lyder det fra Egon Pedersen.

Den nye Røde Kors afdeling er reelt først en realitet fra årsskiftet.

Indtil da fortsætter Røde Kors Holsted og Røde Kors Brørups hidtidige bestyrelser arbejdet i de respektive afdelinger.

I følge Røde Kors' vedtægter indkaldes der inden udgangen af februar 2020 til den første ordinære generalforsamling i den nye afdeling.

(Fotos: LLN Press©)

 

egon pedersen 19 01

Egon Pedersen - formand for den nye Røde Kors-afdeling, der erstatter to andre.