Erhverv
migogvejen - læses gratis Vi elsker Brørup Vi elsker Holsted Vi elsker Rødding Vi elsker Vejen

Medarbejderne på Danis Crown i Holsted skal testes for corona.

 

(læs videre under annoncen)

Martinsen bund

(tryk på annoncen og læs mere)

 

 

 

Det sker på baggrund af forholdene på Danish Crowns slagteri i Ringsted, hvor 79 medarbejdere nu er konstateret smittet med COVID-19.

- I kampen for at bryde smittekæderne i Ringsted og begrænse risikoen for at få COVID-19 virus ind på virksomhedens øvrige slagterier og fabrikker i Danmark indføres der nu temperaturkontrol af medarbejderne, når de møder ind, skriver Danish Crown.

- Vi kan nærmest ikke gøre for meget i bestræbelserne på at bryde smittekæderne og forhindre virussen i at komme ind på vores arbejdspladser. Derfor indfører vi nu temperaturkontrol kombineret med nogle få spørgsmål, hvis en medarbejder ligger lige på grænsen til at skulle sendes hjem, fortæller Per Laursen, der er produktionsdirektør i Danish Crown Pork i en pressemeddelelse.

De danske sundhedsmyndigheder anbefaler generelt ikke temperaturmåling, da det langt fra er alle smittede, der udviser temperaturforhøjelse. Omvendt anbefaler Sundhedsstyrelsen såkaldt »fortovs-visitering«, hvor den enkelte bliver kontrolleret ved at svare på en række spørgsmål, som kan hjælpe til at afklare, om de udviser symptomer.

Danish Crown foretager temperaturmåling på alle medarbejdere. Alle, der får målt en temperatur over 37,8 grader, bliver sendt hjem med en opfordring til at lade sig teste. Alle, der får målt en temperatur mellem 37 grader og 37,8 grader, bliver fortovsvisiteret, og er der de mindste indikationer på symptomer, bliver de sendt hjem med en opfordring til at lade sig teste.

- Vi har valgt at gå den her vej, da det kan hjælpe os til at finde enkelte medarbejdere, der er ved at blive syge. Samtidig vil det på daglig basis minde hver enkelt medarbejder om, hvor vigtigt det er at være opmærksom på symptomer og leve op til Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger for at undgå smittespredning, siger Per Laursen.

(Arkivfoto: LLN Press©)

 

To gamle bygninger er brækket ned for at få plads til en ny - og større.

Entreprenørfirmaet Henning Have A/S i Vejen har taget fat på et generationsskifte.

Det nye bygningsreglement BR 18 kan skabe frustration.

Et godt samarbejde mellem borger, virksomhed, rådgiver og kommunen gør det nemmere at navigere rundt i de komplicerede og ofte fagspecifikke krav.

 

(læs videre under annoncen)

Kvickly

 

 

Det stadigt nye bygningsreglement BR18 trådte i kraft 1. januar 2018, men med en overgangsperiode, hvor det gamle reglement BR15 har kunnet anvendes, har BR18 i praksis fungeret det seneste halve år.

Og det har været et halvt år med en lang læringsproces for både rådgivere og kommunale medarbejdere.

Arkitekt Søren Bro Bøgedal fra firmaet Arkitekten & Ingeniøren i Rødding er derfor glad for, at han har opbygget et tæt samarbejde med sagsbehandlerne i Vejen Kommune, skriver kommunen i en pressemeddelelse.

- Ord som løsningsorienteret, sparringspartner, fornuftig dialog og god omgangstone blev nævnt flere gange, da han skulle sætte nogle ord på medarbejderne, lyder det videre.

- Jeg har et godt og fornuftigt samarbejde med byggesagsbehandlerne i Vejen Kommune. De er altid venlige og imødekommende, ligesom de er løsningsorienterede og altid med på en snak om, hvad der muligt, og hvad man skal være opmærksom på ved den pågældende byggesag. Vi er ikke altid enige om, hvordan reglerne skal læses og forstås, men vi har altid en saglig og fornuftig dialog, siger Søren Bro Bøgedal i pressemeddelelsen.

Overgangen fra BR15 til BR18 har været noget anderledes end de tidligere overgange - primært fordi der har og stadig hersker usikkerhed om, hvordan nogle af emnerne i bygningsreglementet skal tolkes.

Med det nye bygningsreglement er der lagt flere opgaver og dermed et større ansvar over på ansøger. Det betyder, at der skal et mere omfattende materiale til ansøgningerne.

Samtidig vil det i flere tilfælde være væsentligt dyrere for ansøgerne at få projekteret, da det anbefales, at man tager kontakt til en professionel rådgiver, uanset om det gælder en carport, et nyt parcelhus eller erhvervsbyggeri.

- Jo skarpere vi kan være fra starten, jo bedre priser kan vi give kunden. Det er altid en god idé at tage byggesagsbehandlerne med på råd i god tid, inden byggeriet går i gang. En forhåndsdialog kan afværge mange ærgrelser. Jo bedre forberedt, vi er, og jo mere færdigt materiale, vi kan levere til kommunen, jo lettere går det, siger Søren Bro Bøgedal videre.

Rådgiverne har svært ved at prissætte deres arbejde, da kravet til, hvad der skal leveres for at opnå en byggetilladelse, og til hvad bygherre skal dokumentere ved en færdigmelding, er blevet højere. Det skyldes ikke mindst, at det kræver flere tegninger, beskrivelser og beregninger at få den endelige ibrugtagningstilladelse end tidligere.

- Det er vigtigt for Vejen Kommune, at både private og erhvervslivet oplever vores medarbejdere som en god sparringspartner. Det handler om, at vi får forventningsafstemt i god tid. Så kan vi nemmere finde den helt rigtige løsning i samarbejde mellem borgeren eller virksomheden og deres rådgiver siger Peter Hansen, Chef for Teknik & Miljø i Vejen Kommune.

 

Gode råd til hurtig sagsbehandling:

Selv om kommunerne suverænt bestemmer både prisen og hvor lang tid, de vil bruge på sagsbehandlingen, er der nogle gode råd, der er værd at følge, hvis din byggesag skal glide let igennem.

• Indsend din ansøgning i god tid – også selv om du ikke er helt klar til at bygge. En tilladelse gælder i ét år.
• Vær omhyggelig med at udfylde ansøgningsmaterialet og indsend alle oplysninger, tegninger, fuldmagter m.v. om byggeriet første gang. Det fremmer sagsbehandlingen.
• Tjek om din byggeansøgning kræver dispensation fra f.eks. lokalplan eller en landzonetilladelse – og husk at begrunde din dispensationsansøgning.
• Noter dine kontaktinformationer på din ansøgning. Små ting kan hurtigere afklares pr. telefon.

(Foto: PR-foto)

 

Så er kornhøsten i gang i området.

Regionen siger god for en ny HTX-uddannelse i Vejen. Den endelige godkendelse ligger hos ministeren.

Virksomheden er lokal og er kendt for sin karakteristiske grønne farve, men de kan ses i hele landet - med enkelte afstikkere uden for landets grænser.

 

(læs videre under annoncen)

MC Syd bundannonce

 

 

Borgmester Egon Fræhr (V) og kommunaldirektør Ole Slot har været på en sommerligt visit hos Hans Frisesdahl A/S i Askov, hvor Niels Peter og Hans Jørgen Frisesdahl præsenterede en innovativ virksomhed.

- Virksomheden, der har den karakteristiske lysegrønne farve, bliver set mange steder i Danmark, og det er ikke kun den traditionelle entreprenørvirksomhed, der er i udvikling og vækst. Med flere end 120 medarbejdere er der i de seneste år kommet en forretningsdel på, hvor fremtiden vil byde på endnu mere arbejde, lyder det i en pressemeddelese fra kommunen.

Hans Jørgen Frisesdahl kunne fortælle, at deres arbejde med miljø og jordbundsrensning er i vækst, og at de er frontløbere inden for det område.

Frisesdahl A/S har haft flere projekter for regioner i hele Danmark dog med en positiv vækst på Sjælland.

Bornholm, Skagen, Sverige, England og enkelte opgaver syd for grænsen er det også blevet til.

Hans Frisesdahl A/S har efterhånden gjort sig til specialister inden for opboring af jord, rensning af jord og radonsikring, som i dag er 30-40 procent af deres forretning.

- Det her er noget, vi brænder for. Vi har haft nogle udviklingsprojekter med regioner og Innovationsfonden og rådgivende ingeniører, hvor vi har udviklet på de metoder, vi arbejder med til dagligt. Det har været med til at inspirere alle vores medarbejdere, forklarer Hans Jørgen Frisesdahl i pressemeddelelsen.

Virksomheden tænker også innovativt, når der kommunikeres og arbejdes internt. Til at styre hele butikken er der seks sagsansvarlige.

Der er ikke traditionelle formænd ansat. I stedet har de udføreransvarlige og medansvarlige samt 12 lærlinge.

- Alle medarbejdere har et medansvar, og det giver ejerskab, lyst til at løse opgaver på den grønneste måde samt viden og kendskab, hvilket er vigtige parameter for virksomheden, konstaterer Hans Jørgen Frisesdahl.

Niels Peter Frisesdahl tilføjer:

- Vi elsker at arbejde med unge mennesker, og vi har erfaret, at motivation giver lyst og vilje til at lære. Det skal være en god oplevelse at gå på arbejde og i skole, lyder det i pressemeddelelsen.

Frisesdahl A/S har som alle andre virksomheder i deres branche udfordringer med at rekruttere arbejdskraft. Lige nu kan man kun »stjæle« fra kollegaer, men det er ikke holdbart, og de har fravalgt den løsning.

Virksomheden har taget lidt utraditionelle metoder i brug og har for eksempel inviteret interesserede til informationsmøde, hvor besøgende efterfølgende har kunnet søge job.

Virksomhedsbesøget var en naturlig del af den netop offentliggjorte vækststrategien 2025 for Vejen Kommune, hvor fokus er på vækst og robusthed og med indsatsområder bl.a. inden for uddannelsesmiljø og kompetenceudvikling med en målsætning om, at 35 procent af en ungdomsårgang vælger en erhvervsfaglig uddannelse.

(Foto: PR-foto)

 

Valg af byggegrund var ikke nemt.

 

(læs videre under annoncen)

myreekspressen

 


Da Benny Jensen fra BJ Agro skulle vælge, hvor han skulle bygge sin nye produktions- og lagerhal, tog han Vejen Kommune med på råd.

- Mulighederne var mange, og fordele og ulemper blev vendt og drejet. For kun én ting var sikkert, der skulle bygges i Vejen Kommune. Men placeringen af det nye byggeri kunne være både tæt ved motorvejen, i nærområdet eller hjemme ved privaten, skriver kommunen i en pressemeddelelse.

BJ Agro, der har specialiseret sig i at producere flydende gødning til planteavl, biogas og rensningsanlæg, har indtil nu haft opdelt administration og produktion på henholdsvis landet og ved motorvejen.

Efter at have fået belyst de forskellige muligheder blev placeringen af den nye produktions- og lagerhal dog vedtaget med et stærkt argument. Virksomheden hører nemlig til på landet, og derfor afskrev de placeringen nær en større by eller ved motorvejen. De ville signalere, at de befinder sig samme sted som deres kunder, nemlig på landet, og Hovborg er der, hvor de hører hjemme.

- Vi har haft en rigtig god beslutningsproces. Vejen Kommune var med deres proaktive tilgang med til at hjælpe os med at finde en byggegrund, der passede til vores behov og vores tanker. Modningsprocessen tog lidt tid, men da det blev afgjort, tog det hele pludselig fart, siger Benny Jensen, direktør for BJ Agro, i pressemeddelelsen.

I efteråret 2019 samlede BJ Agro et team af egne rådgivere og kommunens sagsbehandlere indenfor både planlægning og byggesagsbehandling til miljø- og vejteknikere. Her blev alle tænkelige emner vendt – både i forhold til placering af byggeri, vejadgang, spildevand, timing af byggeprocessen m.v.

Købsaftalen blev underskrevet ved juletid, og herefter overgik samarbejdet om byggeriet med BJ Agros rådgiver Tegnestuen Mejeriet og Vejen Kommune.

Selvom der kom Corona, og Danmark pludselig lukkede ned, så skete det modsatte i byggebranchen.

BJ Agros entreprenør, Erik Møberg fra Hejnsvig, havde fokus på at komme i gang hurtigst muligt, så der skulle indhentes nærmere præciseringer og data, som Vejen Kommune leverede hurtigt og smidigt trods hjemsendelse, lyder det videre i kommunens pressemeddelelse.

- Det vidner om, at det er engagerede medarbejdere, der yder et højt serviceniveau, og det kan vi som virksomhed i Vejen Kommune ikke andet end at sætte stor pris på, påpeger Benny Jensen.

(Foto: PR-foto)

 

Der var ikke helt styr på tingene på de arbejdspladser rundt om i Vejen, som HKs jobpatrulje besøgte onsdag.

Reglerne for unge fritidsjobbere var langt fra altid overholdt.

 

(læs videre under annoncen)

 Kvickly

 

 

Jobpatruljen kom til Vejen som led i den årlige informationskampagne, der skal give unge bedre forhold på deres fritidsjob.

Deltagerne fik interviews med fire unge fritidsjobbere, og tre af dem havde problematiske forhold.

- Vi fandt sikkerhedsbrud i form af rengøring af brødskærer og påfyldning af rengøringsmidler på opvaskemaskine, som unge ikke må udføre. Et sted havde fritidsjobberen ikke fået den påkrævede ansættelsesaftale, og vi mødte også en ung, der arbejdede for mange timer om dagen, oplyser HK Sydjyllands ungdomskonsulent, Angelika Thøgersen, der står i spidsen for den sydjyske del af Jobpatruljen, i en pressemeddelelse.

Jobpatruljen er en landsdækkende aktion skabt af HK og otte andre fagforbund.

- Den består af grupper af engagerede unge mennesker, der gerne vil bruge lidt af deres sommerferie på at skaffe andre unge bedre løn- og arbejdsvilkår. De problemer, Jobpatruljen afdækker, bliver overgivet til faglig afdeling i HK Sydjylland, fortæller Angelika Thøgersen.

(Foto af Jobpatruljen: HK)

 

En ny og synlig kampagne for lokalområdet er nu skudt i gang.

 

(læs videre under annoncen)

Martinsen bund

(gælder det revision eller rådgivning, så tryk på annoncen fra Martinsen)

 

 

 

 

I samarbejde med handelsstanden i Rødding, Brørup, Holsted og Vejen har Vejen Kommune i formiddag skudt en kampagne i gang.

Den skal få borgerne til at handle lokalt, men samtidig skal vi passe på hinanden i disse coronatider.

- Vi vil gerne støtte de handlende, men samtidig skal vi huske at holde afstand, lød det fra afdelingschef ved Vejen Kommune, Peer Rexen, ved startskuddet.

Rundt i de fire byer bliver der klistret skilte på fortove ved butikkerne. Det første runde mærke med synlig orange farve blev klistret fast foran rådhuset i Vejen.

Fra Vejen går turen til Brørup, Holsted og Rødding, inden alle 50 er plads.

Det blå »logo«, der her præsenteres af erhvervskonsulent ved Vejen Kommune, Jan Nielsen, og Peer Rexen, placeres i pylonerne ved indfaldsvejene.

Der er også produceret klistermærker til butikkerne og badges til personalet.

(Fotos: LLN Press)

 

tak 20 02tak 20 03

 

dagens nyheder i din mailbox

Når du tilmelder dig nyhedsbrevet, får du dagens nyheder sendt til din mailbox.

nyhedsbrev luft